LES NOSTRES ESPECIALITATS

Fisioteràpia Neurològica d’Adults

L’objectiu dels professionals involucrats en aquest àmbit és la disminució del grau d’afectació funcional del pacient o, en casos de malaltia degenerativa, la seva conservació.

La Fisioteràpia Neurològica d’Adults treballa bàsicament amb persones que han patit lesions adquirides com Accidents Vasculars Cerebrals (Ictus), Traumatismes Cranioencefàlics (TCE) o lesions medul·lars i també malalties neurodegeneratives com Esclerosi Múltiple (EM), Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Parkinson, Alzheimer o distròfies musculars entre d’altres.

La valoració permet planificar el tractament rehabilitador/conservador adequat per a cada pacient, sempre des d’una perspectiva clínica i amb tècniques basades en l’evidència científica i oferint abordatges orientats a la funció. Tot això, buscant la millora de la qualitat de vida de cada persona.

Fisioteràpia Neurològica Pediàtrica

S’ocupa dels nadons prematurs i acabats de néixer que presenten algun tipus de risc neurològic, així com dels infants i preadolescents amb problemes de desenvolupament del sistema nerviós.

La Fisioteràpia Neurològica Pediàtrica tracta afectacions congènites i adquirides, com paràlisi cerebral, espina bífida, hidrocefàlia, Traumatismes Cranioencefàlics o infeccions com la meningitis, entre d’altres.

Les tècniques utilitzades i els enfocaments rehabilitadors varien en funció de les necessitats de cada nen. L’estimulació específica i adequada potencia un desenvolupament motor satisfactori i aconsegueix la màxima independència funcional.

Osteopatia Estructural

 

És una teràpia de manipulació dedicada al restabliment múscul-esqulètic i la postura, tractant les disfuncions d'hipermobilitat o hipomobilitat que es poden trobar a la columna vertebral, articulacions, sistema nerviós, sistema muscular, vísceres o crani, amb la finalitat d’alleugerir el dolor, millorar la mobilitat i restablir de manera efectiva la salut general.

L'Osteopatia Estructural en Neurorehabilitació és una teràpia manual que es basa en els ossos del crani i columna com a referència de l’estat de salut del cos. Facilita la correcta mobilitat dels ossos, músculs, teixits i membranes mitjançant tècniques específiques de moviments suaus que ajuden a reduir edemes, adherències i dolor, normalitzant així el cos físic.

Osteopatia Poyet

Després d’una lesió o malaltia neurològica es veu alterat el moviment respiratori primari (MRP) de les estructures del cos i això en disminueix la seva funció. L’Osteopatia ofereix una intervenció integral dins el procés de neurorehabilitació, ja que realitza maniobres suaus que engloben la part estructural (ossos) i la visceral, amb la qual cosa es facilita la recuperació de la fluïdesa i l’harmonia entre les diferents parts del cos.

L’Osteopatia Energètica Informacional (o Mètode Poyet) està basada en el moviment respiratori primari (MRP) i en l’Osteopatia Crani-sacral de Sutherland, amb un enfocament completament global. Aquest mètode treballa amb maniobres molt suaus i dirigides per la intencionalitat. La seva finalitat és doncs, restablir el funcionament del MRP de cada estructura corporal i de la seva circulació fluídica. .

Teràpia Ocupacional

És la disciplina que, partint de les capacitats i les preferències individuals, busca les eines adequades per tal de millorar i/o mantenir l'autonomia i la independència en les activitats de la vida diària.

La Teràpia Ocupacional és útil en la rehabilitació funcional de les extremitats, per recuperar, millorar o mantenir la mobilitat de braços i mans després d’una lesió neurològica. Però també ofereix pautes i estratègies per fer més fàcils les tasques del vestir, l'alimentació, la higiene o el descans, entre d'altres, sempre tenint en compte allò que preocupa la persona.

El Terapeuta Ocupacional té els coneixements per poder assessorar sobre diferents productes de suport, com són les ortesis (fèrules) o els sistemes de desplaçament (cadires de rodes, caminadors), o també sobre com adaptar l'habitatge a fi i efecte de fer-lo més funcional.

Serveis externs Psicologia i Logopèdia

   

     

Les persones que han patit una lesió o una malaltia neurològica sovint troben una ajuda en la Neuropsicologia i la Logopèdia, que acompanyen i ofereixen pautes de gestió emocional i tractament de les dificultats de comunicació per poder-se adaptar millor a la seva situació vital.

Les necessitats poden derivar de Traumatismes Cranioencefàlics (TCE), Accidents Vasculars Cerebrals o ictus (AVC), tumors cerebrals, malalties neurodegeneratives com Alzheimer, Esclerosi Múltiple, Parkinson, o bé de  malalties del desenvolupament (epilèpsia, paràlisi cerebral, trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat, TDAH), entre d’altres.

Des de Neurocentre col·laborem amb ISEP Clínic Girona, que ofereix externament aquests serveis. Més informació.