ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Anna Cortada

Anna Cortada

Fisioterapeuta

L’Anna és Diplomada en Fisioteràpia des de l’any 1996 i Postgrau en Neurologia. Es va formar a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Així mateix, s’ha format també en:

 • Exercici terapèutic cognoscitiu (Perfetti)
 • Tècnica de Kabat
 • Alteracions ortopèdiques en infants amb discapacitat motriu
 • Tècniques Neuromiodinàmiques
 • Tècnica hidrotermal
 • Tractament de les àlgies vertebrals (concepte Mézieres)
 • Rehabilitació integral sociosanitari en malalties neurològiques

Cristhian Bello

Cristhian Bello

Fisioterapeuta

En Cristhian és diplomat en Fisioteràpia per la Universitat de Vic des de l’any 2002 i postgrau en fisioteràpia neurològica per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat Ramon-Llull (Blanquerna).
També s’ha format en:

 • Exercici terapèutic cognoscitiu (mètode Perfetti)
 • Avaluació i tractament del pacient neurològic adult segons el concepte Bobath
 • Avaluació del pacient neurològic amb dany cerebral adquirit
Gemma Bou

Gemma Bou

Fisioterapeuta i Osteòpata

La Gemma és diplomada en Fisioteràpia des de l’any 2006 per la Universitat de Girona i postgraduada en Osteopatia Energètica Informacional (Mètode Poyet-Pialoux) per la Universitat Internacional de Catalunya.
També s’ha format en:

 • Fisioteràpia obstètrica i uroginecològica
 • Psiconeuroimmunologia clínica
 • Manipulació de columna i pelvis
 • Teràpia regenerativa
David Juanola

David Juanola

Fisioterapeuta i Osteòpata

En David és diplomat en Fisioteràpia per l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de Salt (EUSES) i especialitzat en tècniques d’osteopatia i neurorehabilitació.
Així mateix s’ha format també en:

 • Equinoteràpia a la Universitat de Girona
 • Tècniques d’embenats i Tapping
 • Teràpies en raquis i extremitats inferiors
 • Neurorehabilitació i Acupuntura
Marcel·la Torra

Marcel·la Torra

Terapeuta Ocupacional

Graduada en Teràpia Ocupacional per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. També s’ha format en Neurorehabilitació per la Universitat de Terrassa.

Neus Martí

Neus Martí

Logopeda

La Neus és diplomada en Logopèdia per la Universitat de Ramon Llull ( Blanquerna) i Màster de Neurologopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona ( Escola Patologia de Llenguatge).
També s’ha format en:

 • Afàsia, Disàrtria i Disfàgia
 • Sordesa ( Implant coclear, audiòfon, … ) i en Llengua de Signes de les Persones Sordes
 • Deglució Atípica
 • Dificultats del llenguatge escrit / Dislèxia
 • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Dislàlies i Retard de la parla.
 • Problemes de veu, disfonies, etc.